Przewodnik klienta - Polska Agencja Celna w UK
Godziny otwarcia: 8 - 18
Felixstowe, United Kingdom
Opening hours: 8am to 6pm
+44 01394547529
Felixstowe, United Kingdom

Odprawy Celne w UK po Brexicie. Informacje dla klientów.

Niezależnie od kierunku handlu, zapewniamy obsługę celną dla firm zajmujących się eksportem i importem do/z UK. Gwarantujemy sprawną obsługę i poprawne wypełnienie deklaracji celnych.

Chcesz zamówić odprawę celną UK?

Tak, po Brexicie wszystkie ładunki przekraczające granicę UK wymagają odprawy, niezależnie od tego, czy obciążone są jakimikolwiek opłatami.
Do końca 2021 roku na złożenie deklaracji jest 175 dni od wjazdu do UK. Od stycznia 2022 odprawa będzie wymagana przed przekroczeniem granicy. Dla uniknięcia kosztownych opóźnień i przestojów, warto nawiązać współpracę z fachowym agentem celnym jak najwcześniej.
Odprawa celna to przygotowanie dokumentu - zwanego deklaracją celną - który umożliwi ładunkowi (ładunek to dowolny towar, podróżujący sam, np. kontener na statku, lub z ‘asystą’, np. ciągnik z naczepą i kierowcą) przekroczenie granicy danego kraju i dokonanie formalności celnych, w szczgólności naliczenie cła i podatków.
W zależności od tego, czy odprawa jest wykonywana przed wjazdem do UK, czy po wjeździe, przygotujemy następujące dokumenty: Dla odpraw on-hold, czyli wykonywanych przed wjazdem, dla towarów oczekujących na przejście kontroli celnej: dokumenty C88 i H2.
  • C88 to inaczej Jednolity Dokument Administracyjny (Single Administrative Document – SAD). Jest to uniwersalny dokument celny, wykorzystywany w obrocie międzynarodowym.
  • Dokument H2/E2 (w zależności od statusu ładunku, tzn. czy oczekuje on na granicy, czy już granicę przekroczył)
Eksporterzy otrzymują dokument EAD (Export Accompanying Document) z numerem MRN i kodem kreskowym. Na tej podstawie wyrabia się potem dokument T1 . Najprościej mówiąc, kierowca skanuje na granicy kod kreskowy i otrzymuje dowód wywozu, na podstawie którego agencja celna obsługująca polskie procedury graniczne przygotuje polską odprawę.
Kody towarowe znajdziesz w Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów, skrótowo, Harmonized System – HS. Kody brytyjskie różnią się od polskich, i mają formę 10 cyfr, określających dokładnie rodzaj towaru. Użycie odpowiedniego kodu ułatwia przypisanie do towaru właściwej taryfy celnej. Możesz sprawdzić kody na brytyjskiej stronie rządowej.
Incoterms to standardowe, ogólnoświatowe zasady obrotu towarami. Skrót ‘’Incoterms” oznacza International Commercial Terms, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu. Opisane są one trzyliterowymi skrótami powszechnie stosowanymi w handlu na całym świecie i określają, w którym miejscu kupujący przejmuje odpowiedzialność za towar. W transporcie drogowym, do UK z Polski najczęściej spotykamy kody EXW, FCA i DAP Potrzebujesz po-Brexitowego pakietu informacyjnego dla swoich kierowców? Rząd UK przygotował polską wersję najważniejszych informacji.
RoRo to skrót od Roll On - Roll Off to typ statku przystosowany do przewozu ładunków na kołach. Ładunek wjeżdża (wtacza się - roll on) na statek i z niego zjeżdża (stacza się - roll off), a nie jest ładowany za pomocą np. dźwigów czy urządzeń terminali. W kontekście odpraw celnych oznacza to, że mimo, że towary wjeżdżają do UK na pokładzie statku, w portach RoRo traktowane są jako transport drogowy.

Od lipca 2022, obowiązywać będą specjalne odprawy dla produktów roślinnych i zwierzęcych, a ładunki te będą podlegały dodatkowym inspekcjom fitosanitarnym lub weterynaryjnym.

Wymagania te obejmują różne rodzaje towarów, od żywych zwierząt i ogrodniczych sadzonek po używane maszyny rolnicze i drewno opałowe.  Świadectwo fitosanitarne (phytosanitary certificate  - PC) będzie na przykład wymagane przy imporcie sadzonek, warzyw korzeniowych i bulwiastych, owoców nie zamrożonych, kwiatów ciętych, pewnych rodzajów nasion itd. Więcej informacji znajdziesz na stronach rządowych o obrocie produktami roślinnymi i zwierzęcymi.

W przypadku osoby prywatnej lub firmy zarejestrowanej w UK, która nie jest płatnikiem VAT, należy po prostu przelać należną kwotę na konto HMRC (brytyjskiego urzędu skarbowego) z kwotą, którą wyliczymy. Podamy też numer konta i numer referencyjny. Towary zostaną odprawione dopiero, gdy pieniądze wpłyną na konto HMRC.

W przypadku firmy zarejestrowanej w UK, która jest płatnikiem VAT, można też zastosować tak zwane PVA (postponed vat accounting). Nie trzeba płacić od razu, zaś HMRC na koniec okresu rozliczeniowego przesyła podsumowanie VAT należnego dla wszystkich odpraw dokonanych w danym czasie. Rozliczenia dokonuje się w ramach normalnego, kwartalnego rozliczenia VAT.

Agencja Celna FF Customs & Logistics

Masz inne pytania?

Przygotowujemy dla naszych klientów importowe i eksportowe deklaracje celne dla towarów przekraczających granicę UK w portach takich jak Folkestone (Eurotunnel), Dover, Hull/Killinghome, Felixstowe, Harwich i innych.